Δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα απόκτησης οχήματος.

 

ΙΔΙΩΤΕΣ

Ταυτότητα, εκκαθαριστικό, αποδεικτικό κατοικίας, άδεια οδήγησης,  βεβαίωση αποδοχών.

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ταυτότητα, εκκαθαριστικό, αποδεικτικό κατοικίας, έναρξη ΔΟΥ, εγγραφή ΓΕΜΗ.

 

ΟΜΟΡΥΘΜΕΣ –ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Καταστατικό εταιρείας, στοιχεία εταίρων, ταυτότητα διαχειριστή, δήλωση εταιρείας, έναρξη εταιρείας, εγγραφή ΓΕΜΗ.

 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕ, ΙΚΕ

Τελευταίο καταστατικό ΓΕΜΗ, ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου, δήλωση εταιρείας, τελευταία περιοδική ΦΠΑ.